Tuesday, July 14, 2015

多音字 : 谁 (shéi) (เสย) VS (shuí) (สุย) ตกลงอ่านว่าอะไรกันแน่?

ในภาษาจีนจะมีคำชวนงง อยู่ประเภทหนึ่ง (จริงๆ มีหลายประเภทแต่ไม่บอกตอนนี้ เดวแฟนเพจตกใจไม่ยอมเรียน ฮี่ ฮี่ๆ) คือคำเดียวกันเขียนเหมือนกันเด๊ะๆ แต่ออกเสียงได้มากกว่า 1 แบบ

คำแบบนี้ภาษาจีนเรียกว่า 多音字(duō yīn zì) หรืออักษรหลายเสียงค่าา (ในภาษาจีนมีอยู่ประมาณ 400 ตัว ไม่น้อยน้า)

แล้วจะแยกยังไงล่ะ ไม่งงแย่เร๊อะ!

สุ่ยหลินจะเฉลย ณ บัดนาวค่า โดยปกติ 多音字 ที่ออกเสียงได้มากกว่า 1 แบบจะแตกต่างกันเพราะเหตุผลดังนี้

1. ภาษาทางการ/ไม่เป็นทางการ
2. แตกต่างกันที่ความหมาย 


( อธิบายเพิ่มเล็กน้อยถึงปานกลาง คือแบบที่ 1 เขียนเหมือนกันเด๊ะๆ แต่อ่านไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ายความหมายก็เหมือนกัน กะแบบที่ 2 เขียนเหมือนกันเด๊ะๆ แต่อ่านไม่เหมือนกัน ความหมายก็เลยพลอยไม่เหมือนด้วย--อย่าเพิ่งงงน้า)

คือมันต้องต่างกันสักอย่างอ่ะค่ะ ไม่งั้นเค้าจะเรียกให้แตกต่างกันทำไมเนอะ

มาดูตัวอย่างคำ 多音字 ที่เจอกันบ่อย ๆ ดีกว่า มั่นใจเจอกันคราวหน้าไม่งงแร้วว


多音字 แบบที่ 1

• 谁 = ใคร ถ้าอ่านว่า (shéi) (เสย) ใช้กับภาษาพูด ถ้าอ่านว่า (shuí) (สุย) นิยมใช้กับภาษาเขียน

อันนี้แตกต่างกันที่ทางการกะไม่ทางการ แต่สรุปจากประสบการณ์ตรงของสุ่ยหลินจะเผลอพูด (เสย) หรือ (สุย) ก็ไม่มีปัญหาค่ะ คนจีนเค้าก็ฟังออก เพียงแต่ให้เรารู้ไว้ว่ามันต่างกันเพราะหยั่งงี้

• 熟 = คุ้นเคย ถ้าอ่านว่า (shóu) (โสว) ใช้กับภาษาพูด แต่ถ้าอ่านว่า (shú) (สู) ใช้กับภาษาเขียน (เหตุผลเหมือนข้างบน)


多音字 แบบที่ 2

• 行 ถ้าออกเสียงว่า (xíng) (สิง) เป็นคำกริยาจะแปลว่าเดิน หากว่าเป็น adj จะแปลว่าโอเคนะคะๆ หรือแปลว่าสามารถ ก็ย่อมได้

แตถ้าออกเสียงหลุดแนวไปเลยว่า (háng) (หาง) จะมีความหมายได้ 2 อย่าง อย่างแรกเป็นลักษณะนามแปลว่าแถว ลำดับหรือตอน อย่างที่สองหมายถึงสถานที่ เช่น 银行 (yínháng) = ธนาคาร

• 还 ถ้าออกเสียงว่า (hái) (หาย) จะแปลว่ายังคงเหลือ แต่ถ้าออกเสียงว่า (หวน) จะแปลว่าคืนค่ะ อันนี้ต่างกันที่ความหมาย


อยากให้ดูการ์ตูนประกอบนะ

เป็นภาพการ์ตูนล้อระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ทะเลาะกันในใบสัญญาแจ้งหนี้ 欠条 (qiàn tiáo) ว่าตกลงแล้ว “ยังเหลือต้องจ่ายอีก 35,000 หยวน” หรือ “คืนแล้ว 35,000 หยวน” กันแน่ ฝั่งลูกหนี้ (เสื้อเขียว) ก็บอกว่าคืนแล้วๆๆ เจ้าหนี้ (เสื้อฟ้า) ก็บอกว่า ยังเหลือๆๆ เป็นเช่นนี้แล

เห็นป่าวคะว่าคนจีนยังงง พูดผิดพูดถูก ก็เลยถึงต้องทำการ์ตูนมาล้อเรื่อง 多音字 คนไทยอย่างเราๆ ก็อย่าไปกลัวค่ะ อย่างมากก็แค่พูดผิดเท่านั้น พูดผิดก้อพูดใหม่ได้จ๊ะ

สุ่ยหลิน^^

ภาพจาก google