หนังสือของสุ่ยหลิน

ผลงานเขียนหนังสือภาษาจีนของสุ่ยหลินตอนนี้มีทั้งหมด 4 เล่มค่าา หาซื้อได้ที่ซีเอ็ด B2S และนายอินทร์ทุกสาขาเลยนะคะ^^

ส่วนเล่มต่อไปกำลังตรวจอาร์คเวิร์ค แก้ต้นฉบับอย่างขะมักขะเม้นอยู่ค่ะ ติดตามให้กำลังใจสุ่ยหลินด้วยนะคะ^^ 

ขอบคุณมากๆ ค่า ซึ้งใจแฟนเพจ แฟนบล้อกจุง :)


คู่มือ เริ่มต้นฝึกจีนกลาง ฉบับสมบูรณ์ ปูพื้นฐานภาษาจีนกลางตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงการนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันแบบรอบด้าน! 


รายละเอียดหนังสือ ISBN : 9786163810076 (ปกอ่อน) 240 หน้า ขนาดรูปเล่ม : 185 x 260 x 12 มม. น้ำหนัก : 485 กรัม เนื้อในพิมพ์ : 2 สี ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ สำนักพิมพ์ : Life Balance, สนพ. 

เนื้อหาโดยสังเขป 
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้และใช้ภาษาจีนได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวคุณเอง ด้วยการสอนรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คุณรักและเข้าใจภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาติ อธิบายเนื้อหาครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการนำไปใช้จริง พร้อมตัวอย่างประกอบ และแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักเรียน นิสสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนด้วยตัวเอง 

สารบัญ 
บทนำ 
วิธีการใช้หนังสือ 
1. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาจีน 
2. ทักทาย 
3. กล่าวลา 
4. ขอบคุณ 
5. ขอโทษ 
6. แนะนำตัว 
7. คุณทำ (งาน) อะไร 
8. ถามวันที่ 
9. ถามเวลา 
10. ซื้อของ ฯลฯ

Mind Map พูดจีน แบบเน้นๆ เผยเคล็ดลับฝึกพูดจีนในชีวิตประจำวัน พิชิตได้หลายสถานการณ์ในเล่มเดียว


รายละเอียดหนังสือ ISBN : 9786167676364 (ปกอ่อน) 304 หน้า ขนาดรูปเล่ม : 144 x 210 x 15 มม. น้ำหนัก : 390 กรัม เนื้อในพิมพ์ : 2 สี ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ สำนักพิมพ์ : Life Balance, สนพ. เดือนปีที่พิมพ์ : --/2013 

เนื้อหาโดยสังเขป     
สนุกไปกับการฝึกพูดภาษาจีน ด้วยสำนวนและประโยคในหลากหลายสถานการณ์ นำเสนอในรูปแบบของ Mind Map ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย โดยแยกเป็นหมวดหมู่ตามการใช้งานอย่างชัดเจน แสดงตัวอย่างบทสนทนาและการใช้ พร้อมคำอ่านตามหลักเทียบเสียงพินอิน และคำแปลความหมาย ตลอดจนมีคำศัพท์ท้ายบท ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการท่องเที่ยว การทำธุรกิจ การเรียน หรือการสอบได้เป็นอย่างดี 

สารบัญ 
บทที่ 1 คำทักทาย 
บทที่ 2 ถามชื่อและแนะนำตัวเอง 
บทที่ 3 กล่าวลา 
บทที่ 4 กล่าวขอบคุณ 
บทที่ 5 คำขอโทษ 
บทที่ 6 คำอวยพรต่างๆ 
บทที่ 7 คำชม 
บทที่ 8 ขอความช่วยเหลือ 
บทที่ 9 บอกเวลา 
บทที่ 10 บอกวันที่ เดือน ปี ฯลฯ
Mind Map ศัพท์จีนแบบเน้นๆ เผยเคล็ดลับที่จะทำให้คุณเข้าใจคำศัพท์จีนในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ และใช้ได้ในทุกสถานการณ์รายละเอียดหนังสือ ISBN : 9786169054887 (ปกอ่อน) 224 หน้า ขนาดรูปเล่ม : 147 x 211 x 12 มม. น้ำหนัก : 300 กรัม เนื้อในพิมพ์ : 2 สี ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ สำนักพิมพ์ : Life Balance, สนพ. เดือนปีที่พิมพ์ : --/2011 

เนื้อหาโดยสังเขป     
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนขั้นต้น โดได้รวบรวมหมวดหมู่ของคำศัพท์ คำกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน แยกเป็นประเภทให้หาง่าย อ่านง่าย พร้อมภาพประกอบ และ Mind Map โยงให้เห็นชัดเจน รวมไปถึง "เรื่องน่ารู้" และ "ข้อสังเกต" ท้ายบท เพื่อช่วยให้ผู้อ่านจำได้ง่าย และเกิดการเข้าใจแบบองค์รวม ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการสอบในระดับต่างๆ อีกด้วย 

สารบัญ 
- วิธีการออกเสียงในภาษาจีนกลาง 
Part 1 คนและสิ่งรอบตัว 
Part 2 อาหารประเภทต่างๆ 
Part 3 จำนวนและตัวเลข 
Part 4 วัน เวลา และฤดูกาล 
Part 5 คำกริยาน่ารู้ 
Part 6 คำคุณศัพท์น่ารู้ 
Part 7 คำวิเศษณ์น่ารู้ 
Part 8 บ้านและที่อยู่อาศัย 
Part 9 ประเทศต่างๆ 
Part 10 อาชีพและตำแหน่งงานต่างๆ ฯลฯศัพท์จีนที่คุณต้องรู้ รวมคำศัพท์จีนที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน
รายละเอียดหนังสือ ISBN : 9786167676166 (ปกอ่อน) 176 หน้า ขนาดรูปเล่ม : 129 x 170 x 9 มม. น้ำหนัก : 170 กรัม เนื้อในพิมพ์ : สีเดียว ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ สำนักพิมพ์ : Life Balance, สนพ. เดือนปีที่พิมพ์ : --/2012 

เนื้อหาโดยสังเขป     
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีนขั้นต้น โดยได้รวบรวมหมวดหมู่ของคำศัพท์ คำกริยา คำวิเศษณ์ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมคำอ่านตามหลักการเทียบเสียงแบบพินอิน และคำแปลความหมาย แยกเป็นประเภทให้หาง่าย อ่านง่าย สะดวกต่อการใช้งานจริงในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมทั้งการเรียน การทำงาน การท่องเที่ยว หรือการทำธุรกิจ โดยจัดแบ่งเป็นหมวหมู่และใช้ภาษาง่ายๆ ต่อการค้นคว้า เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตัวเอง 

สารบัญ 
Part 1 คนเเละสิ่งรอบตัว 
Part 2 อาหารประเภทต่างๆ 
Part 3 จำนวนและตัวเลข 
Part 4 สีต่างๆ 
Part 5 วัน เวลา เเละฤดูกาล 
Part 6 คำกิริยาน่ารู้ 
Part 7 คำคุณศัพท์น่ารู้ 
Part 8 คำวิเศษณ์น่ารู้ 
Part 9 บ้านเเละที่อยู่อาศัย 
Part 10 ประเทศต่างๆ ฯลฯ

No comments:

Post a Comment